سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
نحوه انتخاب رشته کنکور

کارنامه کنکور سراسری شامل رتبه کشوری و رتبه در سهمیه می باشد و هر دو رتبه در انتخاب رشته کنکور موثر می باشد. برای بسیاری از دانش آموزان این سوال مطرح است که کدام رتبه در انتخاب رشته دانشگاه سراسری و کدام رتبه در انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد استفاده می شود؟

رتبه کشوری برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد و رتبه در سهمیه برای انتخاب رشته کنکور سراسری است. رتبه در سهمیه شرایط دانش آموزان را در مناطق یک، دو و سه بررسی می کند.

بررسی مناطق برای رتبه در سهمیه

منطقه ۱ شامل شهرهای بزرگ مثل‌: تهران و شیراز و ..... است که دانش آموزان در هر منطقه آموزشی با سایر دانش آموزان آن منطقه سنجیده می شوند منطقه ۲ شامل شهرهای کوچک و منطقه ۳ شامل روستا ها است.

تفاوت رتبه در سهمیه با رتبه کشوری در انتخاب رشته کنکور

در رتبه کشوری ما منطقه بندی را کنار می‌گذاریم و رتبه دانش آموزان را در کل مناطق بیان می کنیم.

رتبه کشوری فاصله زیادی با رتبه در سهمیه دارد و فراموش نکنیم ما از رتبه کشوری برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد استفاده می کنیم که امسال دانش آموزان جایز به صد انتخاب در انتخاب رشته دانشگاه آزاد بودند و با رتبه در سهمیه انتخاب رشته سراسری را انجام می دهیم که شامل صد و پنجاه انتخاب است.

دانش آموزان شاهد هم بین خودشان سنجیده میشوند اما در انتخاب رشته دانشگاه آزاد دانش آموزان شاهد با کل دانش آموزان کشور سنجیده می شوند.

زیر گروه های رشته های ریاضی و تجربی در انتخاب رشته کنکور

در کارنامه کنکور سراسری برای رشته تجربی ۵ زیر گروه و برای رشته ریاضی ۳ زیر گروه وجود دارد که این زیر گروه ها دارای ضرایب مختلفی است که بالاترین رتبه در زیر گروه، رتبه در سهمیه است.

زیرگروه های رشته تجربی در انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور تجربی از بین 5 زیر گروه انجام می شود که در ادامه به بیان آن می پردازیم.

زیر گروه ۱ رشته تجربی شامل پزشکی، پرستاری، دندان پزشکی، مامایی، تغذیه، صنایع غذایی و دبیری زیست شناسی است.

زیر گروه ۲ شامل داروسازی، شیمی محض، شیمی کاربردی، دبیری شیمی و کاردانی شیمی است.

زیر گروه ۳ شامل زمین و دبیری زمین است.

زیر گروه ۴ شامل حسابداری، مدیریت ها، فلسفه، ریاضی فیزیک و حقوق است.

زیر گروه ۵ شامل مهندسی کشاورزی تربیت بدنی دبیری علوم سیاسی و مددکاری اجتماعی است.

زیرگروه های رشته ریاضی در انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور ریاضی از بین 3 زیر گروه انجام می شود که در ادامه به بیان آن می پردازیم

زیر گروه ۱ رشته ریاضی شامل مهندسی صنایع، مهندسی عمران، دبیر فنی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، دبیر فنی برق، مهندسی مواد و مهندسی مکانیک می باشد.

زیر گروه ۲ شامل مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی معدن و مهندسی پلیمر می باشد.

زیر گروه ۳ شامل کاردان فنی برق، کاردان فنی شیمی، صنایع چوب و مخابرات هواپیمایی می باشد.
**عکس کارنامه ریاضی و تجربی**

انتخاب رشته کنکور دانشگاه سراسری

ما برای انتخاب رشته کنکور سراسری 150 انتخاب داریم که رشته های انتخابی را به 3 دسته تقسیم می کنیم:

  1. رشته های خوش بینانه
  2. رشته های متعادل
  3. رشته های کف قابل قبول

رشته های خوش بینانه در انتخاب رشته کنکور

در انتخاب رشته، تعدادی از رشته ها به صورت خوش بینانه لحاظ میشود به این مفهوم که بر اساس نتایج انتخاب رشته کنکور سال گذشته قبولی در این رشته ها از احتمال پایینی برخوردار است.

رشته های خوش بینانه در انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی

در رشته های خوش بینانه برای دانش آموزی که به عنوان مثال رتبه اش 4000 شده رشته هایی را انتخاب می کنیم که دانش آموزان سال گذشته آن رشته را با رتبه 1800 - 1700 قبول شده اند مثل رشته فیزیوتراپی در دانشگاه شهید بهشتی 

رشته های خوش بینانه در انتخاب رشته کنکور سراسری ریاضی

دانش آموزی رتبه اش 4500 شده است در رشته های خوش بینانه اش رشته هایی برای او انتخاب می کنیم که دانش آموزان سال گذشته با رتبه 2000 - 3000 قبول شدند مثل رشته برق دانشگاه تهران 

چرا در 150 انتخاب رشته سراسری رشته های خوش بینانه می گذاریم؟ 

زیرا ممکن است در انتخاب رشته کنکور سراسری یک سال جهش رتبه اتفاق بیفتد

جهش رتبه در انتخاب رشته کنکور چگونه اتفاق می افتد؟ 

زمانیکه که یک رشته اقبال عمومی کمی در انتخاب رشته کنکور سراسری داشته باشد، جهش رتبه اتفاق می افتد. 

به عنوان مثال دانش آموز رشته تجربی با رتبه 20 هزار در کنکور در 150 انتخاب رشته کنکور سراسری خود رشته کشاورزی دانشگاه تهران (روزانه) را انتخاب می کند و به علت اینکه رشته کشاورزی اقبال عمومی کمتری در بین دانش آموزان دارد، می تواند در این رشته و دانشگاه قبول شود.

رشته های متعادل در انتخاب رشته کنکور

به عنوان مثال برای انتخاب رشته دانش آموز رشته تجربی با رتبه 4 هزار رشته هایی را انتخاب می کنیم که دانش آموزان سال گذشته، این رشته را با رتبه 3000 تا 4000 قبول شدند که به این رشته ها رشته های متعادل می گویند.

رشته های کف قابل قبول در انتخاب رشته کنکور

به عنوان مثال برای دانش آموزی با رتبه 4500 در کنکور سراسری، رشته هایی را انتخاب می کنیم که دانش آموزان سال گذشته این رشته را با رتبه 9000 - 8000 قبول شدند. به این رشته ها رشته های کف قابل قبول می گویند. 

برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجموع رشته های خوش بینانه، متعادل و کف قابل قبول در قالب پرینت و با استفاده از آمار قبولی های سال گذشته در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

نحوه قرار دادن رشته ها در ليست انتخاب رشته کنکور سراسری

نگرانی عمده دانش آموزان اين است که در چيدمان رشته ها در ليست انتخاب رشته، شانس قبولی تحت تاثير نحوه قراردادن و ترتيب رشته ها در ليست انتخاب رشته قرار گيرد.

بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته کنکور برای تکمیل لیست انتخاب رشته بسیار اهمیت دارد.

عوامل موثر در انتخاب رشته کنکور

لازم به ذکر است در انتخاب رشته کنکور دو عامل نقش تعیین کننده و اساسی دارد:

  1. مرحله اول انتخاب تمام رشته هایی است که دانش آموزان از صفر مثبت تا صد در صد در آن رشته شانس قبولی دارند.
  2. مرحله دوم اين است که بدون در نظر گرفتن احتمال قبولی، رشته ها بر اساس علاقه دانش آموز در ليست انتخاب رشته قرار داده شود. (در اين بخش نياز است تا دانش آموز به کمک توضيحات و اطلاعات مشاور انتخاب رشته، رشته های مورد علاقه خود را شناسایی کند)

اصول رتبه خوانی در دانشگاه سراسری

در انتخاب رشته کنکور دانشگاه سراسری تا زمانی که کل 150 انتخاب يک رتبه بررسی نشود، ليست انتخاب رشته رتبه بعدی خوانده نمی شود.

رشته های متمرکز و نيمه متمرکز در انتخاب رشته کنکور سراسری

در انتخاب رشته کنکور سراسری رشته ها به دو بخش تقسيم بندی می شوند:

  1. رشته های متمرکز
  2. رشته های نیمه متمرکز

رشته های متمرکز در انتخاب رشته کنکور سراسری

چنانچه دانش آموز در رشته های متمرکز قبول شود، قبولی وی قطعی بوده و می تواند جهت ثبت نام به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نماید.

لازم به ذکر است که عمده رشته های دانشگاهی رشته های متمرکز هستند.

رشته های نیمه متمرکز در انتخاب رشته کنکور سراسری

رشته های نیمه متمرکز رشته هایی هستند که دانش آموزان بعد از قبولی باید برای تکمیل فرآیند ثبت نام يک مصاحبه يا آزمون عملی را پشت سر بگذارند.
بايد توجه داشته باشيم که قبولی در رشته های نیمه متمرکز مشروط به قبولی در مصاحبه يا آزمون های عملی در اين رشته هاست
نکته بسيار مهم اینکه نحوه چيدمان رشته های نیمه متمرکز در ليست انتخاب رشته بسيار اهميت دارد و دانش آموز حتما بايد به منظور چيدمان درست اين رشته ها در ليست انتخاب رشته با مشاور انتخاب رشته خود مشورت نمايد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

انتخاب رشته کنکور علوم انسانی
انتخاب رشته کنکور علوم تجربی
انتخاب رشته کنکور ریاضی فیزیک
مهلت انتخاب رشته کنکور تا چهارشنبه 25 مرداد تمدید شد
         
بالا