سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
انتخاب رشته ریاضی فیزیک

کنکور سراسری علوم ریاضی و فنی (ریاضی فیزیک) در خود رشته های فنی مهندسی و علوم پایه را جای داده است. با توجه به علائق دانش آموزان در دوره دبیرستان و آمار های موجود که توسط تیم مشاوره تخصصی اتخاب رشته گروه آموزشی ره استاد جمع آوری شده است می توان به راحتی متوجه شد که قبولی در رشته های مهندسی، اصلی ترین هدف داوطلبان این رشته است.

در چند سال اخیر تعداد داوطلبان این رشته با کاهش چشم گیری مواجه شده است که این خود عاملی در جهت افزایش شانس قبولی داوطلبان در رشته های مهندسی شده است.

چالش اصلی متقاضیان رشته ریاضی فیزیک پس از شرکت در کنکور آن  انتخاب رشته و دانشگاه مناسب با توجه به رتبه کسب شده آن ها است که این کار با مشاوره انتخاب رشته تخصصی به راحتی قابل انجام است.
با توجه به علائق دانش آموزان، برخی رشته های دانشگاهی مثل مهندسی مکانیک و مهندسی برق از رقابت شدیدی برای تصاحب صندلی های دانشگاه ها برخوردارند. همچنین برخی دانشگاه ها مانند شریف، تهران و امیرکبیر از اهمیت ویژه ای برای خانواده ی داوطلبان و دانش آموزان برخوردار است. دوری شهر محل تحصیل، بحث امکانات و هزینه های ناشی از تحصیل نیز خود اهمیت ویژه ای دارد.

تیم مشاوره تحصصی انتخاب رشته در این زمینه ها به کمک داوطلب های عزیز می آید تا داوطلبان عزیز بهترین انتخاب را باتوجه به رتبه و استعدادهای فردی داشته باشند و با آسودگی و به دور از هرگونه هیجان و استرس انتخاب رشته مناسب را انجام دهند.

بر اساس ظرفیتی که برای کنکور 96 در دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی اعلام شده است، گروه ریاضی ۲۳۵ هزار و ۴۹۷ نفر ظرفیت پذیرش را داراست و نحوه پذیرش در دوره های مختلف نیز به تقکیک در جدول پایین صفحه آورده شده است.

ضرایب دروس در کنکور سراسری از اهمیت زیادی برخوردار است و داوطلبان باید باتوجه به رشته ی مورد علاقه ی خود برای دروسی که برای آن رشته دارای ضریب (اهمیت) بیشتری است، وقت و تلاش بیشتری اختصاص دهند. زیر گروه های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و همچنین ضرایب مربوط به هر زیر گروه در جدول زیر آورده شده است.

 

زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 زیر گروه  مجموعه رشته هایی كه دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یكسان می باشند
1

مقطع دكتری: دكترای پیوسته بیوتكنولوژی، دكترای پیوسته فیزیك.

مقطع كارشناسی ارشد: كارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، كارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد.

مقطع كارشناسی: آمار و سنجش آموزشی، آمار و كاربردها، آموزش ابتدایی، آموزش ریاضی، آموزش علوم ورزشی، آموزش فیزیك، آموزش كودكان استثنایی،
ادیان و مذاهب، اقتصاد اسلامی، اقتصاد كشاورزی، الكترونیك و مخابرات دریایی، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل، امنیت نرم، ایمنی صنعتی،
پژوهشگری امنیت، تاریخ اسلام، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، جهانگردی، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روان شناسی، ریاضیات و كاربردها،
زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، ضد تروریسم، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم اقتصادی، علوم انتظامی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، عل وم فنی امنیت،
علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، علوم كامپیوتر، علوم مهندسی، علوم ورزشی، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق
حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حكمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و كلام اسلامی،
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فیزیك، فیزیك مهندسی، مددكاری اجتماعی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانكی، مدیریت امور گمركی، مدیریت
بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اكو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت كسب و كارهای كوچك، مدیریت مالی، مدیریت
و بازرگانی دریایی، مربیگری عقیدتی، مربیگری ورزشی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معماری داخلی، مهندسی اپتیك و
لیزر، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی پزشكی، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی،
مهندسی دریا، مهندسی دریانوردی، مهندسی راه آهن، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی كامپیوتر، مهندسی كشتی، مهندسی
ماشین آلات دریایی، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مهندسی معماری، م هندسی مكانیك، مهندسی مكانیك بیوسیستم
(كشاورزی)، مهندسی مكانیزاسیون كشاورزی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی هوافضا، هتلداری، هنرهای چند
رسان های، هوانوردی.

مقطع كاردانی: كاردانی آمار، كاردانی آموزش ریاضی، كاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، كاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، كاردانی امور بانكی، كاردانی
امور دولتی، كاردانی امور مالی و مالیاتی، كاردانی بهینه سازی مصرف انرژی، كاردانی بیمه، كاردانی تربیت معلم قرآن كریم، كاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما،
كاردانی تكنولوژی آبیاری، كاردانی تكنولوژی ماشین های كشاورزی، كاردانی جهانگردی، كاردانی حسابداری، كاردانی سخت افزار كامپیوتر، كاردانی علم اطلاعات
و دانش شناسی، كاردانی علوم انتظامی، كاردانی علوم ورزشی، كاردانی فراوری مواد معدنی، كاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، كاردا نی فنی خط و ابنی ه،
كاردانی فنی كشتی، كاردانی مخابرات، كاردانی مخابرات هواپیما، كاردانی مدیریت بازرگانی، كاردانی مدیریت صنعتی، كاردانی مدیریت گمركی، كاردانی
مراقبت پرواز، كاردانی معماری، كاردانی مكانیزاسیون كشاورزی، كاردانی نر مافزار كامپیوتر، كاردانی هتلداری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیك (با ضریب 3 ) و شیمی (با ضریب 2).

2

مقطع كارشناسی: شیمی كاربردی، مهندسی ایمنی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی نفت.

مقطع كاردانی: كاردانی فنی مواد.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیك (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 3).

3

مقطع كاردانی: كاردانی الكترونیك هواپیمایی، كاردانی اویونیك هواپیما، كاردانی شهرسازی، كاردانی عملیات پالایش، كاردانی فنی برق، كاردانی فنی صنایع،
كاردانی فنی صنایع شیمیایی، كاردانی فنی عمران، كاردانی فنی عملیات پتروشیمی، كاردانی فنی معدن، كاردانی فنی مكانیك.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، فیزیك (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 3).

 

جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در دوره های مختلف

دوره ظرفیت رشته های تحصیلی  جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراّ با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 46646 5359 52005
نوبت دوم (شبانه) 8746 2668 11414
پردیس خودگردان 310 415 725
مشترک 50 ---- 50
مجازی (الکترونیکی) دانشگاه های دولتی ---- 756 756
سهمیه مناطق محروم  288 1 289
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 1841 ---- 1841
دانشگاه فرهنگیان (ویژه شاغلین آموزش و پرورش) ---- 15 15
دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی 6866 82970 89836
مجازی (الکترونیکی) موسسات غیرانتفاعی ---- 488 488
دانشگاه پیام نور 1632 76446  78078
جمع کل 66379 169118 235497

 

اطلاعات تکمیلی پیرامون کنکور سراسری ریاضی 97 به زودی اعلام خواهد شد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پکیج های صفر تا صد کنکور
معرفی رشته های پایه نهم
انتخاب رشته کنکور علوم انسانی
انتخاب رشته کنکور علوم تجربی
         
بالا