تجربه نشان می دهد دانش آموزانی که تسلط کافی بر نمونه سوالات امتحان نهایی دارند معمولاً می توانند نمرات بهتری در امتحانات نهایی کسب کنند و این تسلط می تواند تاثیر بسزایی در ارتقاء نمرات دانش آموزان داشته باشد.

در همایش های آمادگی امتحانات نهایی سعی بیشتر بر حل نمونه سوالات پر تکرار در امتحانات نهایی است تا دانش آموزان بتوانند در مدت زمان کوتاه به تسلط مطلوبی در نمونه سوالات پر تکرار دست یابند و دانش آموزان با سطح های مختلف می توانند در این همایش ها شرکت نمایند.

امتحانات نهایی به عنوان امتحاناتی که به صورت سراسری و هماهنگ در پایه های ششم، نهم و یازدهم برگزار می شود از اهمیت بالایی برای دانش آموزان برخوردار است به خصوص که امتحانات نهایی پایه یازدهم در کنکور سراسری نیز تاثیر گذار می باشد.

با توجه به یکسان بودن و استاندارد بودن امتحانات نهایی، نمرات این امتحانات ملاک بسیار مهمی است که مدارس بر اساس آن دانش آموزان ورودی جدید خود را پذیرش می کنند.

همایش امتحان نهایی پایه ششم

امتحانات نهایی پایه ششم پس از اتمام دوره ابتدایی در خرداد ماه به صورت هماهنگ برگزار می شود. با توجه به اینکه این امتحانات در پایان دوره ابتدایی برگزار می شود نمرات آن برای پذیرش دانش آموزان در دوره متوسطه اول از اهمیت زیادی برخوردار است.

همایش امتحان نهایی پایه ششم شامل بیان نکات مهم دروس نهایی پایه ششم به همراه حل نمونه سوالات امتحان نهایی پایه ششم می باشد.

همایش امتحانات نهایی پایه نهم

امتحانات نهایی پایه نهم در پایان دوره متوسطه اول به صورت هماهنگ برگزار می شود. نمرات امتحان نهایی پایه نهم در پذیرش دانش آموزان در دوره دوم متوسطه بسیار مهم می باشد.

همایش امتحان نهایی پایه نهم شامل بیان نکات پر کاربرد در امتحانات نهایی همراه با حل نمونه سوالات پر تکرار در امتحانات نهایی می باشد.

همایش امتحانات نهایی پایه یازدهم

امتحانات نهایی پایه یازدهم در پایان دوره متوسطه دوم به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود. نمرات امتحان نهایی پایه یازدهم در کنکور سراسری تاثیر گذار بوده به همین جهت برای دانش آموزان یازدهمی گرفتن نمرات مطلوب در امتحان نهایی بسیار مهم می باشد.

همایش امتحان نهایی پایه یازدهم شامل بیان خلاصه نکات و حل نمونه سوالات امتحانات نهایی پایه یازدهم می باشد.

همایش های آمادگی امتحانات نهایی برای دروس مختلف رشته های ریاضی، تجربی و انسانی برگزار می شود.


         
بالا