کنکور سراسری مقطع بسیار حساسی برای دانش آموزان می باشد و نتیجه گیری مطلوب در آزمون کنکور می تواند در فرآیند تحصیلی و آینده شغلی دانش آموزان بسیار تاثیر گذار باشد.

همایش های جمع بندی کنکور می تواند نقش سازنده ای در جمع بندی دروس مختلف کنکور در رشته های مختلف ایفا نماید.

همایش های جمع بندی کنکور

جمع بندی دروس در مقطع کنکور سراسری نقش بسیار مهمی در نتیجه گیری مطلوب دانش آموزان در این مقطع حساس دارد.

همایش های جمع بندی دروس کنکور به دانش آموزان کمک می کند تا در زمان کم و محدود پیش از کنکور، به نحو مطلوبی مطالب درسی را به همراه نکات تستی هر درس دوره نمایند.

تجربه چندین ساله در برگزاری همایش های جمع بندی کنکور ثابت کرده که این همایش ها تاثیر زیادی در بهبود درصد های کنکور دانش آموزان دارد.

همایش جمع بندی کنکور برای دروس عمومی و اختصاصی در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی برگزار می شود.

همایش جمع بندی دروس عمومی کنکور

دروس عمومی کنکور نقش زیادی در کسب رتبه مطلوب در آزمون کنکور سراسری دارد. باتوجه به فرار بودن دروس عمومی و تعدد کتاب ها و حجم بالای مطالب، همایش های جمع بندی دروس عمومی کنکور می تواند در مدت زمان کوتاه، جمع بندی مطلوب را برای دانش آموزان حاصل نماید.

همایش جمع بندی زبان کنکور

این همایش شامل جمع بندی نکات گرامر، لغات و بررسی نکته های مهم در تست های پرتکرار به همراه بیان روش های بهتر برای پاسخگویی مطلوب تر در زمان کوتاه تر به سوالات زبان در کنکور می باشد.

همایش جمع بندی کنکور زبان برای داوطلبان در رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان های خارجه مفید می باشد و دانش آموزان می توانند در مدت زمان کوتاهی بخش های مهم کتاب های زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را دوره نمایند.

همایش جمع بندی دین و زندگی

این همایش شامل بررسی و تبیین نکات مهم آیات و روایات و نکات مهم در درس های مختلف کتاب های دین و زندگی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد.

همایش جمع بندی دین و زندگی کنکور برای داوطلبان در رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان های خارجه مناسب می باشد و دانش آموزان می توانند در مدت زمان کوتاهی تست های مهم به همراه نکات مرتبط در تست ها و کتاب های دین و زندگی را دوره نمایند.

همایش جمع بندی ادبیات کنکور

این همایش شامل نکات این درس در حوزه های دستور زبان، قرابت های معنایی، املاء، تاریخ ادبیات و ... می باشد.

همایش جمع بندی ادبیات فارسی کنکور برای داوطلبان در رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان های خارجه مناسب می باشد و دانش آموزان می توانند مطالب این درس و کتاب های ادبیات و .

همایش جمع بندی عربی کنکور

این همایش شامل نکات درس عربی از مقطع پایه تا کنکور می باشد. در همایش جمع بندی عربی کنکور نکات قواعد عربی به همراه نکات تجزیه و ترکیب و ترجمه و تست های کنکور درس عربی می باشد.

همایش جمع بندی دروس اختصاصی کنکور

همایش های جمع بندی دروس اختصاصی رشته های تجربی، ریاضی و انسانی برای درس هایی همچون ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ... برگزار می شود و می تواند تاثیر بسیار مثبتی در بهبود درصد های دانش آموزان در کنکور سراسری داشته باشد.

همایش جمع بندی فیزیک کنکور

همایش فیزیک شامل بررسی نکات درس فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین نکات کلیدی تست های فیزیک کنکور در رشته های ریاضی و تجربی می پردازد. این درس به خصوص برای داوطلبان کنکور ریاضی از اهمیت بالایی برخوردار است.

همایش جمع بندی شیمی کنکور

همایش شیمی شامل ارائه نکات شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به همراه بررسی تست های مهم و پرتکرار کنکور در سال های اخیر می باشد. با توجه به اهمیت درس شیمی به خصوص برای کنکور رشته تجربی نیاز است تا داوطلبین این رشته با آمادگی هرچه بیشتر در این درس، در کنکور سراسری حاضر شوند.

همایش جمع بندی ریاضی کنکور

 همایش ریاضی برای رشته های ریاضی و تجربی برگزار می شود. در همایش ریاضی به جمع بندی نکات ریاضیات پایه تا دوازدهم پرداخته می شود. دوره درس ریاضی با کمک تست های کنکور سال های اخیر و نکات پرتکرار در آزمون ها می تواند برای دانش آموزان بسیار مفید باشد.

همایش جمع بندی زیست کنکور

درس زیست برای دانش آموزان رشته تجربی از اهمیت بالایی برخوردار است. همایش زیست شناسی به جمع بندی درس زیست کنکور کمک مهمی می نماید. نکات مهم درس زیست از پایه دهم تا دوازدهم به منظور آمادگی هرچه بیشتر داوطلبان رشته تجربی در این همایش ها ارائه می شود.


برنامه ریزی تحصیلی
انتخاب رشته کنکور علوم انسانی
انتخاب رشته کنکور علوم تجربی
انتخاب رشته کنکور ریاضی فیزیک
         
بالا