سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
تدریس خصوصی تاریخ و جغرافیا

دروس تاریخ و جغرافیا دوره متوسطه برای تمامی رشته ها به ویژه رشته علوم انسانی اهمیت زیادی دارد و تدریس خصوصی جغرافیا و تاریخ برای شرکت در کنکور رشته انسانی و همچنین امتحانات دانش آموزان می تواند مفید باشد و به آنها کمک نماید.

تدریس خصوصی جغرافیای ایران پایه دهم

کتاب جغرافیای ایران برای کلیه رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش در قالب تدریس خصوصی جغرافیای ایران برای دانش آموزان پایه دهم ارائه می شود.

تدریس خصوصی جغرافیا (2) پایه یازدهم رشته انسانی

کتاب جغرافیا 2 در پایه یازدهم شامل مباحث نواحی طبیعی، نواحی انسانی و نواحی سیاسی می شود و ویژه دانش آموزان رشته علوم انسانی است. تدریس خصوصی جغرافیا پایه یازدهم برای آمادگی کنکور انسانی می تواند مفید باشد.

تدریس خصوصی جغرافیا (3) پایه دوازدهم رشته انسانی

کتاب جغرافیا (3) پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شامل سه فصل و 6 درس می باشد و تدریس خصوصی جغرافیا پایه دوازدهم شامل آموزش مفاهیم و نکات کنکوری این کتاب می باشد.

تدریس خصوصی تاریخ معاصر ایران

کتاب تاریخ معاصر شامل 26 درس می باشد و برای دانش آموزان رشته های ریاضی، تجربی و فنی و حرفه ای تدریس می شود و مباحث دوره قاجار تا انقلاب اسلامی را در بر می گیرد.

تدریس خصوصی تاریخ (1) پایه دهم رشته انسانی

کتاب تاریخ (1) شامل مباحث عصر باستان و ایران در عصر باستان می باشد و تدریس خصوصی تاریخ (1) در قالب 16 درس این کتاب انجام می شود و نکات مهم در کنار آموزش مفاهیم برای دانش آموزان ارائه می شود.

تدریس خصوصی تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

تدریس خصوصی تاریخ (2) در پایه یازدهم شامل 4 فصل می باشد که مباحثی همچون تاریخ شناسی، ظهور اسلام، ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه و اروپا در قرون وسطا و عصر جدید را در بر می گیرد.

تدریس خصوصی تاریخ (3) پایه دوازدهم رشته انسانی

کتاب تاریخ دوازدهم شامل دوازده درس می باشد و در برگیرنده مباحث تاریخ معاصر ایران می باشد و برای دانش آموزان رشته انسانی بسیار اهمیت دارد و تدریس خصوصی تاریخ برای آمادگی کنکور و امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته انسانی می تواند بسیار مفید باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

 


تدریس خصوصی
تدریس خصوصی علوم ابتدایی
تدریس خصوصی ریاضی
تاریخ برگزاری امتحانات خرداد ماه سال 97 مدارس تغییر نخواهد کرد
         
بالا