سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
تدریس خصوصی زبان انگلیسی

زبان انگلیسی در پایه متوسطه و کنکور و همچنین برای آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان بسیار تاثیرگذار می باشد و نیاز به تمرین و تکرار بسیار دارد. تدریس خصوصی زبان انگلیسی این امکان را برای دانش آموزان فراهم می کند تا بتوانند وقت بیشتری را در کلاس و زیر نظر معلم خصوصی زبان به تمرین و تکرار اختصاص دهند.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی هفتم

کتاب انگلیسی پایه هفتم شامل 8 درس می باشد. این کتاب اولین کتاب زبان در مقطع متوسطه می باشد و آموزش مفهومی آن برای دانش آموزان مهم می باشد.
دوره تدریس خصوصی زبان هفتم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی آموزش مفهومی زبان، مکالمه، آموزش قواعد زبان انگلیسی، امتحانات مبحثی و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی هشتم

کتاب زبان انگلیسی هشتم شامل 7 درس می باشد.
دوره تدریس خصوصی زبان هشتم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی آموزش مفهومی زبان، مکالمه، آموزش قواعد زبان انگلیسی، امتحانات مبحثی و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی نهم

کتاب زبان انگلیسی نهم شامل 6 درس می باشد.
دوره تدریس خصوصی زبان نهم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی آموزش مفهومی زبان، مکالمه، آموزش لغات، مهارت خواندن و نوشتن، آموزش قواعد زبان انگلیسی، امتحانات مبحثی و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی (1) پایه دهم

کتاب زبان دهم بین کلیه رشته های نظری و فنی و حرفه ای از جمله ریاضی و تجربی مشترک می باشد.
تدریس خصوصی زبان انگلیسی (1) شامل 4 درس می باشد و در کلاس خصوصی زبان به مهارت هایی همچون خواندن، نوشتن، گرامر زبان انگلیسی، لغات و مکالمه پرداخته می شود.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم

آموزش کتاب زبان انگلیسی (2) برای رشته های ریاضی، انسانی، تجربی و معارف در پایه یازدهم می باشد.
کلاس خصوصی زبان انگلیسی مکالمه محور بوده و ضمن آشنایی با دستور زبان و لغات جدید این کتاب، روی مهارت خواندن و نوشتن به صورت گسترده کار می شود.


تدریس خصوصی
تدریس خصوصی فارسی
تدریس خصوصی علوم ابتدایی
تدریس خصوصی ریاضی
         
بالا