سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
تدریس خصوصی فارسی

کلاس خصوصی فارسی شامل تدریس خصوصی فارسی دوره ابتدایی، زبان و ادبیات فارسی رشته ریاضی، تجربی و انسانی پایه متوسطه و تدریس خصوصی ادبیات کنکور می باشد.

تدریس خصوصی فارسی اول ابتدایی

این دوره آموزشی شامل تدریس خصوصی و نیمه خصوصی الفبای فارسی و آموزش کتاب فارسی اول دبستان، آشنایی با مهارت خواندن و نوشتن و املای فارسی ویژه دانش آموزان سال اول ابتدایی و پیش دبستان می باشد که قصد آمادگی برای ورود به مقطع ابتدایی را دارند.
این دوره به صورت تدریس خصوصی فارسی اول ابتدایی توسط معلم خصوصی فارسی همراه با کارگاه های کمک آموزشی برگزار می شود که موجب فراگیری هرچه بیشتر و بهتر مفاهیم آموزشی توسط دانش آموز می شود.
این دوره ها شامل آموزش مفهومی، حل تمرین، آزمون های مبحثی، حل نمونه سوالات امتحانی و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی فارسی دوم ابتدایی

کتاب فارسی دوم دبستان شامل 7 فصل می باشد و در این دوره آموزشی به تدریس تمامی فصول کتاب فارسی دوم دبستان پرداخته خواهد شد.
آموزش و تدریس فارسی دوم ابتدایی در قالب کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی کتاب فارسی دوم ابتدایی همراه با کارگاه روخوانی خواهد بود و سعی شده در راستای بهبود کیفیت آموزش در این دوره از کتاب ها و ابزار های کمک آموزشی مناسب استفاده شود.

تدریس خصوصی فارسی سوم ابتدایی

کتاب فارسی سوم دبستان شامل 17 درس در قالب 7 فصل می باشد. کلاس آموزش فارسی دوم دبستان شامل آموزش کلیه مطالب این کتاب به صورت تدریس خصوصی فارسی دوم دبستان می باشد.
روخوانی، روان خوانی، املا و پرسش و پاسخ بخشی از موارد آموزشی در کلاس خصوصی و نیمه خصوصی این دوره می باشد.

تدریس خصوصی فارسی چهارم ابتدایی

فارسی چهارم دبستان شامل 17 درس در قالب 7 فصل می باشد. آموزش و کلاس خصوصی فارسی چهارم دبستان کلیه مباحث این کتاب می باشد و شامل روخوانی و روان خوانی، پرسش و پاسخ، املای فارسی و نگارش می باشد.

تدریس خصوصی فارسی پنجم ابتدایی

کتاب فارسی پنجم ابتدایی شامل 17 درس در قالب 6 فصل می باشد. آموزش و تدریس خصوصی فارسی پنجم دبستان به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی کلیه مباحث این کتاب می باشد و شامل روخوانی و روان خوانی، پرسش و پاسخ، املای فارسی و نگارش می باشد.

تدریس خصوصی فارسی ششم ابتدایی

کتاب فارسی ششم ابتدایی شامل 17 درس می باشد. دوره آموزش و تدریس فارسی ششم ابتدایی به صورت کلاس خصوصی فارسی ششم است و شامل نگارش، املا، روخوانی و روان خوانی، آموزش مقدماتی دستور زبان و پرسش و پاسخ می باشد.

تدریس خصوصی فارسی هفتم

کتاب فارسی هفتم متوسطه در 6 فصل و 17 درس تنظیم شده که شامل بخش هایی همچون ادبیات بومی و ادبیات جهان و ... می باشد.
آموزش واژه گان و همچنین نکاتی از دستور زبان و تسلط بیشتر بر متون ادبی از مهمترین ویژگی های این کتاب است.
کلاس خصوصی و نیمه خصوصی فارسی هفتم شامل املا، نگارش، دستور زبان، روخوانی و روان خوانی می باشد.

تدریس خصوصی فارسی هشتم

کتاب فارسی هشتم شامل 6 فصل و 17 درس می باشد. بخش هایی از این کتاب شامل ادبیات بومی، ادبیات جهان، اسلام و انقلاب اسلامی و ... می باشد.
 دوره تدریس خصوصی فارسی هشتم به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی فارسی هشتم شامل املا، نگارش، دستور زبان، روخوانی و روان خوانی می باشد.

تدریس خصوصی فارسی نهم

کتاب فارسی نهم شامل 6 فصل می باشد. این کتاب شامل بخش هایی همچون ادبیات ایران وجهان، نام ها و یاد ها و ... می باشد.
دوره تدریس خصوصی فارسی نهم به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی فارسی هشتم شامل املا، نگارش، دستور زبان، روخوانی و روان خوانی و پرسش و پاسخ می باشد.

تدریس خصوصی فارسی (1) پایه دهم

کتاب فارسی دهم در رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی پایه دهم پیرامون مباحثی همچون ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان آموزش داده می شود.
تدریس خصوصی فارسی (1) به صورت کلاس خصوصی این کتاب در قالب آموزش دستور زبان فارسی، شعر و نثر فارسی، لغات و معانی و... می باشد.
تدریس خصوصی علوم و فنون عربی (1) پایه دهم رشته انسانی و معارف اسلامی
تدریس خصوصی این کتاب شامل آموزش مباحثی همچون ادبیات و سبک شناسی، موسیقی شعر، زیبایی شناسی و ... می باشد که در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی فارسی (2) پایه یازدهم

این کتاب شامل 8 فصل می باشد که ادبیات حماسی، داستانی، غنایی و پایداری بخشی از فصول این کتاب می باشد و به صورت مشترک برای دانش آموزان رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و معارف اسلامی تدریس می شود.
کلاس خصوصی فارسی یازدهم شامل مباحثی همچون قواعد و دستور زبان، آموزش مفهوم و معانی لغات و متون این کتاب و... می باشد.
آمادگی برای کنکور و امتحانات نهایی از مهمترین اهداف این کلاس می باشد.

تدریس خصوصی علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم رشته انسانی و معارف اسلامی

این کتاب شامل 4 فصل می باشد و ویژه دانش آموزان رشته علوم انسانی و معارف اسلامی است.
تدریس خصوصی این کتاب مباحثی همچون پایه های آوایی، تشبیه، سبک شناسی، مجاز و استعاره را شامل می شود.

 


تدریس خصوصی
تدریس خصوصی زبان انگلیسی
تدریس خصوصی علوم ابتدایی
تدریس خصوصی ریاضی
         
بالا