سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
تدریس خصوصی علوم

یکی از دروس مفهومی پایه ابتدایی و متوسطه اول درس علوم تجربی می باشد. تدریس خصوصی علوم شامل آموزش مفهومی مباحث فیزیک، شیمی، زیست و زمین به تفکیک می باشد.

آموزش به شیوه تدریس خصوصی علوم میتواند یادگیری مباحث علوم را ساده تر نماید

تدریس خصوصی علوم اول دبستان

کتاب علوم اول دبستان در 14 بخش تدوین شده است. آموزش مفهومی علوم اول ابتدایی می تواند با کمک انجام آزمایشات متنوع و گوناگون در راستای مطالب این کتاب میسر شود.
کلاس آموزش علوم اول ابتدایی به صورت تدریس خصوصی و نیمه خصوصی می تواند برای حصول بهترین نتیجه برای دانش آموزان بسیار مفید باشد.

تدریس خصوصی علوم دوم دبستان

کتاب علوم دوم دبستان شامل 14 بخش است. کلاس علوم دوم دبستان شامل تدریس خصوصی علوم دوم ابتدایی می باشد. با توجه به مفهومی بودن دروس کتاب علوم سعی می شود در این دوره آموزشی از آزمایشات مرتبط و مناسب بهره برده شود.
برگزاری دوره ها به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی این امکان را می دهد تا زمان بیشتری صرف تبیین مباحث آموزشی گردد.

تدریس خصوصی علوم سوم دبستان

کتاب علوم سوم دبستان شامل 14 بخش می باشد. دوره آموزش کتاب علوم سوم دبستان شامل کلاس خصوصی و نیمه خصوصی کتاب علوم سوم ابتدایی به همراه انجام آزمایشات مرتبط در هر درس می باشد.

تدریس خصوصی علوم چهارم دبستان

کتاب علوم چهارم دبستان شامل 13 درس می باشد. دروس این کتاب شامل دروس مهمی است که در کنار آموزش و تدریس کتاب علوم، نیاز است تا دانش آموز با انجام آزمایشات مرتبط و مشاهده دقیق پی به مفاهیم این کتاب ببرد.
دوره آموزش و تدریس علوم چهارم ابتدایی شامل تدریس مفهومی، انجام آزمایشات مرتبط و پرسش و پاسخ می باشد که در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی برای دانش آموزان تبیین می شود.

تدریس خصوصی علوم پنجم دبستان

کتاب علوم پنجم ابتدایی شامل 12 درس می باشد و به بیان مطالبی در مورد موضوعاتی همچون ماده و تغییرات آن، بدن انسان، زمین و گیاهان و ... می پردازد.
انجام آزمایش و مشاهده دقیق و بیان مفاهیم کتاب علوم پنجم ابتدایی به دانش آموزان کمک می کند تا به درک بهتری از مباحث این کتاب دست پیدا کنند.
دوره آموزش و تدریس علوم پنجم ابتدایی شامل تدریس مفهومی، انجام آزمایشات مرتبط و پرسش و پاسخ می باشد که در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی برای دانش آموزان تبیین می شود.

تدریس خصوصی علوم ششم دبستان

کتاب علوم ششم ابتدایی شامل 14 درس می باشد که مباحثی همچون نیرو و انرژی، ساختار زمین، گیاهان و جنگل ها و ...را در بر می گیرد.
دوره آموزشی و تدریس علوم ششم ابتدایی شامل آموزش مفهومی این کتاب همراه با انجام آزمایشات مرتبط در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی می باشد.

تدریس خصوصی علوم هفتم

کتاب علوم پایه هفتم شامل 5 بخش و 15 فصل می باشد. این کتاب به بیان مباحثی همچون اندازه گیری و ابزار های آن، اتم، آب و معادن، انرژی و بدن انسان پرداخته است.
دوره تدریس خصوصی علوم هفتم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی آموزش مفهومی علوم، حل تمرین، انجام آزمایشات مرتبط جهت فهم بهتر مطالب، امتحانات مبحثی و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی علوم هشتم

کتاب علوم هشتم دارای 15 فصل می باشد که شامل مخلوط ها، اتم، سیستم عصبی حرکتی و هورمون های بدن، الکتریسیته و مغناطیس، سنگ ها و کانی ها و نور می باشد.
دوره تدریس خصوصی علوم هشتم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی آموزش مفهومی علوم، حل تمرین، انجام آزمایشات مرتبط جهت فهم بهتر مطالب، امتحانات مبحثی از کتاب درسی و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی علوم نهم

کتاب علوم نهم شامل 15 فصل می باشد. آموزش علوم نهم شامل مباحث مواد و اتم ها، نیرو و حرکت، زمین و ساخت ورقه ای، فشار، ماشین ها، فضا و دنیای گیاهان و جانوران می باشد.
دوره تدریس خصوصی علوم نهم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی آموزش مفهومی علوم، حل تمرین، انجام آزمایشات مرتبط جهت فهم بهتر مطالب، امتحانات مبحثی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال می باشد.


پکیج های صفر تا صد کنکور
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی فارسی
تدریس خصوصی ریاضی
         
بالا