تدریس خصوصی علوم

یکی از دروس مفهومی پایه ابتدایی درس علوم تجربی می باشد. تدریس خصوصی علوم ابتدایی شامل آموزش مفهومی مباحث فیزیک، شیمی، زیست و زمین به تفکیک می باشد.

آموزش به شیوه تدریس خصوصی علوم میتواند یادگیری مباحث علوم را ساده تر نماید

تدریس خصوصی علوم اول ابتدایی

کتاب علوم اول دبستان در 14 بخش تدوین شده است. آموزش مفهومی علوم اول ابتدایی می تواند با کمک انجام آزمایشات متنوع و گوناگون در راستای مطالب این کتاب میسر شود.
کلاس آموزش علوم اول ابتدایی به صورت تدریس خصوصی و نیمه خصوصی می تواند برای حصول بهترین نتیجه برای دانش آموزان بسیار مفید باشد.

تدریس خصوصی علوم دوم ابتدایی

کتاب علوم دوم ابتدایی شامل 14 بخش است. کلاس علوم دوم دبستان شامل تدریس خصوصی علوم دوم ابتدایی می باشد. با توجه به مفهومی بودن دروس کتاب علوم سعی می شود در این دوره آموزشی از آزمایشات مرتبط و مناسب بهره برده شود.
برگزاری دوره ها به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی این امکان را می دهد تا زمان بیشتری صرف تبیین مباحث آموزشی گردد.

تدریس خصوصی علوم سوم ابتدایی

کتاب علوم سوم دبستان شامل 14 بخش می باشد. دوره آموزش کتاب علوم سوم دبستان شامل کلاس خصوصی و نیمه خصوصی کتاب علوم سوم ابتدایی به همراه انجام آزمایشات مرتبط در هر درس می باشد.

تدریس خصوصی علوم چهارم ابتدایی

کتاب علوم چهارم دبستان شامل 13 درس می باشد. دروس این کتاب شامل دروس مهمی است که در کنار آموزش و تدریس کتاب علوم، نیاز است تا دانش آموز با انجام آزمایشات مرتبط و مشاهده دقیق پی به مفاهیم این کتاب ببرد.
دوره آموزش و تدریس علوم چهارم ابتدایی شامل تدریس مفهومی، انجام آزمایشات مرتبط و پرسش و پاسخ می باشد که در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی برای دانش آموزان تبیین می شود.

تدریس خصوصی علوم پنجم ابتدایی

کتاب علوم پنجم ابتدایی شامل 12 درس می باشد و به بیان مطالبی در مورد موضوعاتی همچون ماده و تغییرات آن، بدن انسان، زمین و گیاهان و ... می پردازد.
انجام آزمایش و مشاهده دقیق و بیان مفاهیم کتاب علوم پنجم ابتدایی به دانش آموزان کمک می کند تا به درک بهتری از مباحث این کتاب دست پیدا کنند.
دوره آموزش و تدریس علوم پنجم دبستان شامل تدریس مفهومی، انجام آزمایشات مرتبط و پرسش و پاسخ می باشد که در قالب کلاس خصوصی برای دانش آموزان تبیین می شود.

تدریس خصوصی علوم ششم ابتدایی

کتاب علوم ششم ابتدایی شامل 14 درس می باشد که مباحثی همچون نیرو و انرژی، ساختار زمین، گیاهان و جنگل ها و ...را در بر می گیرد.
دوره آموزشی و تدریس علوم ششم دبستان شامل آموزش مفهومی این کتاب همراه با انجام آزمایشات مرتبط در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی می باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

 


تدریس خصوصی
تدریس خصوصی زبان انگلیسی
تدریس خصوصی فارسی
تدریس خصوصی ریاضی
         
بالا