تست اضطراب امتحان

انجام تست اضطراب امتحان می تواند برای دانش آموزان و دانشجویان بسیار مفید باشد چرا که هر فرد با توجه به نتیجه آزمون اضطراب می تواند به شناخت مناسبی از وضعیت خود دست پیدا کند و آن را در تدوین برنامه ریزی تحصیلی لحاظ نمایند تا منجر به نتیجه گیری مطلوب تری در امتحانات شود.

 

اضطراب امتحان در بین دانش آموزان و دانشجویان امری شایع است و در پی آن فرد درباره توانایی های خود دچار تردید می شود و نهایتاً موجب کاهش عملکرد فرد در امتحانات می شود.

تست اضطراب امتحان ساراسون "Sarason Test Anxiety Questionnaire" از جمله آزمون های مطرح در زمینه اضطراب است که می توانند در شناخت میزان اضطراب تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان کمک نماید. لطفا به موارد زیر توجه نمایید

- ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿد.

- اطلاعات شخصی شما به صورت کاملا محرمانه خواهد بود و نتیجه تست تنها برای شما قابل رویت است.

- تکمیل موارد * الزامی است.

 • 1- در حین یک امتحان مهم فکر می کنم که سایر دانشجویان چقدر از من باهوش تر هستند.

 • 2- اگر قرار باشد که آزمون هوش بدهم قبل از برگزاری آن نگرانی بسیار زیادی دارم.

 • 3- اگر بدانم که قرار است یک آزمون هوش بدهم احساس اطمینان و آرامش می کنم.

 • 4- در جلسه امتحان به خصوص یک امتحان مهم خیلی عرق می کنم.

 • 5- در حین برگزاری امتحانات درسی به چیزهایی غیر از سوالات امتحان فکر می کنم.

 • 6- وقتی قرار است یک امتحان غیرمنتظره ای بدهم خیلی وحشت زده می شوم.

 • 7- در طی امتحان اغلب به عواقب رد شدن در امتحان فکر می کنم.

 • 8- بعد از امتحانات مهم، اغلب آنقدر دلشوره دارم که دچار دلپیچه می شوم.

 • 9- در مواقعی چون آزمون های هوش و امتحانات نهایی دچار ترس شدید می شوم.

 • 10- گرفتن نمره خوب در یک امتحان اعتماد به نفس من را برای امتحان بعدی افزایش نمی دهد.

 • 11- در حین امتحانات مهم گاه احساس می کنم که قلبم خیلی سریع می تپد.

 • 12- بعد از امتحان همیشه احساسم این است که می توانستم بهتر از این عمل کنم.

 • 13- معمولاً بعد از امتحان افسرده می شوم.

 • 14- قبل از برگزاری امتحان نهایی دلواپس و نگران هستم.

 • 15- در حین امتحان هیجاناتم به عملکردم لطمه نمی زند.

 • 16- هنگام امتحان درسی اغلب آنقدر عصبی می شوم که اطلاعاتی که واقعاً بلد هستم را به خاطر نمی آورم.

 • 17- در امتحانات مهم ضمن این که دارم به سوالات پاسخ می دهم خود را ناموفق می دانم.

 • 18- هنگام امتحان دادن یا درس خواندن هر چه بیشتر تلاش می کنم بیشتر گیج می شوم.

 • 19- پس از اتمام امتحان سعی می کنم دیگر به آن فکر نکنم.

 • 20- هنگام برگزاری امتحانات گاه به این فکر می کنم که آیا واقعاً روزی فارغ التحصیل خواهم شد.

 • 21- برای نمره گرفتن در یک درس ترجیح می دهم به جای امتحان یک مقاله تهیه کنم.

 • 22- ای کاش امتحانات این قدر من را آزار نمی داد.

 • 23- اگر این امکان وجود داشت که تنهایی امتحان بدهم و محدودیتی از نظر وقت نداشته باشم نتیجه عملکردم در امتحانات خیلی بهتر بود.

 • 24- اشتغال ذهنی درباره نمره بدی که ممکن است در یک درس خاص بگیرم، روی درس خواندن من و نتیجه کارم در امتحانات تأثیر منفی می گذارد.

 • 25- به نظر من اگر امتحانی در کار نبود من واقعاً بهتر درس ها را یاد می گرفتم.

 • 26- در امتحانات این نگرش را دارم که (اگر در حال حاضر این مسئله را بلد نیستم دلیلی ندارد که بخاطر آن غصه بخورم).

 • 27- من واقعاً سر در نمی آورم که چرا برخی افراد این قدر نگران امتحانات هستند.

 • 28- فکر این که امتحانم بد شود روی نتیجه کارم در امتحان تأثیر منفی می گذارد.

 • 29- من به هیچ وجه برای امتحانات نهایی بیش از امتحانات طول ترم درس نمی خوانم.

 • 30- حتی وقتی که برای امتحان آمادگی کامل را دارم بازهم اضطراب زیادی احساس می کنم.

 • 31- قبل از یک امتحان مهم نمی توانم چیزی بخورم.

 • 32- قبل از یک امتحان مهم احساس می کنم که دستانم می لرزد.

 • 33- قبل از امتحان ندرتاً احساس می کنم که نیاز دارم با عجله یک بار دیگر مطالب را مرور کنم.

 • 34- دانشگاه باید به این موضوع توجه کند که برخی از دانشجویان اضطرابشان درباره امتحانات بیش از دیگران است و این مسئله بر عملکرد آن ها تأثیر سوء می گذارد.

 • 35- به نظر من در دوره امتحانات نباید این چنین شرایط اضطراب آوری ایجاد کرد.

 • 36- درست قبل از تحویل برگه امتحانی نگرانی شدید من شروع می شود.

 • 37- من از درس هایی که استاد آن عادت دارد مرتب امتحان بگیرد وحشت دارم.دیدگاه‌ها  

+5 #2 الهام 1397-01-14 23:56
عالی
نقل قول کردن
+4 #1 سجاد 1396-12-13 16:55
بسیار خوب است
نقل قول کردن
         
بالا