تست آنلاین پرسشنامه عادت های مطالعه

گروه مشاوره تحصیلی و آموزشی ره استاد افتخار دارد برای اولین بار تست آنلاین عادات مطالعه را به منظور سنجش وضعیت مطالعه دانش آموزان و دانشجویان برگزار نماید تا از نتایج آن در زمینه برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی و در جهت بهبود شرایط درس‌خواندن و مطالعه متناسب با ویژگی های فردی استفاده نماید.

برخی از دانش آموزان و دانشجویان علی رغم اختصاص زمان مطلوب به مطالعه، نتیجه مورد نظر و دلخواه خود را در امتحانات کسب نمی کنند. آزمون عادات مطالعه می تواند به این دسته از افراد کمک کند تا سطح کیفی مطالعه خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

عادات مطالعه صحیح می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی داشته باشد و سنجش و تحلیل حوزه های مختلف آن به افراد کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را در روند مطالعه شناسایی نمایند و برنامه مطالعه درسی خود را به درستی تدوین نمایند.

یافتن روش مطالعه درسی صحیح و تنظیم ساعات و شرایط مطالعه برای دانش آموزان به ویژه در مقطع کنکور از اهمیت بالایی برخوردار است و بهترین روش مطالعه برای هر فرد با توجه به توانایی ها و ویژگی های فردی او تنظیم می شود و برای دستیابی به این مهم و تنظیم برنامه مطالعه صحیح نیاز است تا عادات مطالعه هر فرد مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا و به منظور سنجش و ارزیابی شاخص های برنامه ریزی و بررسی رویکردهای مطالعاتی می توان پرسشنامه های مطالعاتی همچون پرسشنامه مطالعه مادسیج و پرسشنامه مطالعه PSSHI (پالسانی و شارما) را نام برد.

پرسشنامه عادات مطالعه پالسانی و شارما در قالب هشت حوزه شامل: تقسیم بندی زمان، شرایط فیزیکی برای مطالعه، توانایی خواندن، یادداشت کردن، عوامل موثر در انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی تدوین شده و سطح عادات مطالعاتی فرد را به صورت کلی و به صورت جزئی تر در هر یک از حوزه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

آزمون آنلاین عادات مطالعه PSSHI می تواند با سنجش سطح کیفی مطالعه شما و نمایش نمره آن همراه با نمایش نمره شما در 8 حوزه زیر مجموعه، راهنمای مناسبی جهت برنامه ریزی تحصیلی باشد.

 لطفا به موارد زیر توجه نمایید

- ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿد.

- محدودیت زمانی وجود ندارد. ولی سعی کنید در مدت زمان 20 دقیقه با دقت و درستی جواب دهید.

 • 1- هر روز مطالعه می کنم.

 • 2- زمان خاصی از روز را مطالعه می کنم.

 • 3- هر روز تکالیف خود را انجام می دهم.

 • 4- اگر مجبور به مطالعه طولانی مدت باشم، بین مطالعه استراحت می کنم.

 • 5- همه کتابهای لازم و وسایل مربوط به مطالعه را دارم.

 • 6- موقع مطالعه از سر و صدای اطراف ناراحت می شوم.

 • 7- همین که شروع به خواندن می کنم به مطلب مورد مطالعه علاقمند می شوم.

 • 8- من اهمیت موضوعات درسی را برای شغل آینده درک می کنم.

 • 9- همین که شروع به مطالعه می کنم افکار دیگری به ذهنم هجوم می آورند.

 • 10- قبل از خواندن هر فصل نکات اصلی آن را می خوانم.

 • 11- ضمن خواندن یادداشت برمی دارم.

 • 12- می کوشم پس از مطالعه، مطلب خوانده شده را مجدد به خاطر آورم.

 • 13- با وجود ندانستن معنی بعضی از کلمات مشکل، به خواندن مطلب ادامه می دهم.

 • 14- برای درک همه نکات با دقت مطالب را می خوانم.

 • 15- هیچ وقت بی صدا نمی خوانم.

 • 16- مطابق اهمیت و سطح دشواری موضوع درسی سرعت خواندنم را کم و زیاد می کنم.

 • 17- ضمن خواندن، اشکال و نمودارها را بسیار دقیق مطالعه می کنم.

 • 18- ضمن فراگیری درس در کلاس، به دقت یادداشت برمی دارم.

 • 19- در خانه، یادداشتهای کلاس را با یادداشتهای کتاب مقایسه می کنم.

 • 20- اگر چیزی را درک نکنم از دیگران کمک می گیرم.

 • 21- من قبل از فراگیری درس در کلاس، مطلب درسی را پیش مطالعه می کنم.

 • 22- هر وقت آزاد باشم چه در خانه و چه در مدرسه یا دانشگاه کتاب می خوانم.

 • 23- من مرتباً در کلاس ها شرکت می کنم.

 • 24- مرتباً در کلاس غیبت می کنم.

 • 25- اگر مطلبی قرار است حفظ شود، قسمت به قسمت حفظ می کنم.

 • 26- بعضی مطالب را بدون داشتن درک کافی از آن می خوانم.

 • 27- بعضی اوقات درس ها را دوره می کنم.

 • 28- مرتباً در کتابخانه مطالعه می کنم.

 • 29- در ایام امتحانات هم، خواب شبانه من مرتب است.

 • 30- در امتحانات قبل از پاسخ به سوالات، تمام سوالات را به دقت یک بار می خوانم.

 • 31- در امتحان به ترتیب به سوالات پاسخ می دهم.

 • 32- من زمان را مطابق با اهمیت و تعداد سوالات امتحان تقسیم می کنم و سپس پاسخ می دهم.

 • 33- قبل از امتحان، یادداشت هایم را به دقت می خوانم.

 • 34- من با استفاده کتب کمک درسی موجود در بازار برای امتحان آماده می شوم.

 • 35- قبل از پاسخ به سوالات امتحان، پیش نویسی از پاسخ هر سوال را تهیه می کنم.

 • 36- در آغاز امتحان احساس فشار روانی دارم.

 • 37- پس از امتحان متوجه می شوم که در پاسخ ها اشتباهاتی دارم و بعضی نکات مهم را جا انداخته ام.

 • 38- نتایج امتحاناتم را بدقت ثبت می کنم.

 • 39- بر مبنای نتایج امتحانات درس های ضعیفم را مشخص می کنم.

 • 40- سعی می کنم کمبودم را در درس های ضعیف جبران کنم.

 • 41- اگر نتایج امتحان خوب نباشد احساس نا امیدی می کنم.

 • 42- مایلم نتایج امتحانم را با دیگران مقایسه کنم.

 • 43- فکر می کنم می توانم عادات مطالعه ام را بهبود بخشم.

 • 44- برای انجام روش مطالعه مناسب، از معلمانم کمک می گیرم.

 • 45- اگر برنامه راهنمایی در عادات مطالعه تنظیم شود، من از مزایای آن استفاده خواهم کرد.مشاوره   برنامه ریزی   برنامه ریزی تحصیلی   مشاوره تحصیلی   تست آنلاین   آزمون آنلاین   عادات مطالعه   مطالعه درسی   برنامه مطالعه   مطالعه صحیح   سنجش مطالعه   مطالعه بهتر   عادت های مطالعه   مطالعه درسی صحیح   بهتر درس خواندن   برنامه مطالعاتی کنکور   عادات مطالعه صحیح   سنجش وضعیت مطالعه   روش های مطالعه   پرسشنامه مطالعه   پرسشنامه PSSHI   درس خواندن صحیح   برنامه ریزی آموزشی   پرسشنامه مطالعه مادسیج   رویکرد های مطالعاتی   پرسشنامه مطالعه PSSHI   عادات مطالعه PSSHI   برنامه مطالعه درسی   سنجش عادات مطالعه   برنامه ریزی درسی   برنامه درس خواندن   تنظیم برنامه مطالعه   تنظیم ساعات مطالعه   بهترین روش مطالعه   پرسشنامه پالسانی شارما   پرسشنامه عادات مطالعه   برنامه ریزی مطالعاتی   روش مطالعه درسی   آزمون سنجش مطالعه   تست عادات مطالعه   آزمون عادات مطالعه   آزمون سنجش عادات مطالعه   روش مطالعه درسی صحیح   پرسشنامه عادات مطالعه PSSHI   تست آنلاین عادات مطالعه   آزمون آنلاین عادات مطالعه   برنامه ریزی درسی صحیح   روان سنجی   روانسنجی  

دیدگاه‌ها  

0 #1 مرتضی حسینی 1397-10-15 23:07
سوالات خوبی بود
نقل قول کردن
تست آنلاین رغبت سنج شغلی استرانگ
تست هوش ریون
تست هوش آنلاین چندگانه گاردنر
         
بالا